Trái nhàu sấy khô Noni 500 gr Đà Nẵng

170,000

100% từ Trái nhàu

Sấy khô ở nhiệt độ thường

KHÔNG NHIỄM NẤM MỐC GÂY HẠI