Trái nhàu sấy khô Noni 1 kg Đà Nẵng

250,000

100% từ Trái nhàu

Sấy khô ở nhiệt độ thường

KHÔNG NHIỄM NẤM MỐC GÂY HẠI

Hết hàng